درباره شرکت

20 سال در تولید و فروش کاشی های کف تمرکز

Leadedby یک گروه از افراد جوان که با به دنبال کمال وسواس، Stambe با نام تجاری جدید است که در آشپزخانه متمرکز است. در این سن، هر جوانان صحبت کردن در مورد فناوری اطلاعات، ما اجرای کسب و کار ما به راه دیگر، شجاعانه انتخاب شایسته را از مد افتاده وسایل آشپزی به عنوان محصولات اصلی ما است. برگزاری نگرش نسبت به زندگی یکی از فلسفه ما است. با این حال، اغلب نادیده گرفته می شود. در یک بازار وسایل آشپزی است عدم الهام، ما می خواهم به ایجاد یک تغییر، با تولید ظروف نفیس و با دوام.

  • dfdf
  • DSF