Ynglŷn Cwmni

20 mlynedd yn canolbwyntio ar gynhyrchu a gwerthu teils llawr

Leadedby grŵp o bobl ifanc sy'n cael eu obsesiwn â mynd ar drywydd berffeithrwydd, Stambe yn newydd sbon sy'n canolbwyntio ar offer cegin. Yn yr oes hon, mae pob pobl ifanc yn siarad am dechnoleg gwybodaeth, rydym yn cynnal ein busnes y ffordd arall, ddewr dewis gweddus offer coginio allan-ffasiwn fel ein prif gynnyrch. Cynnal agwedd tuag at fywyd yn un o'n hathroniaeth. Serch hynny, mae'n aml yn cael ei anghofio. Mewn marchnad offer coginio sy'n diffyg ysbrydoliaeth, rydym am i wneud newid, drwy gynhyrchu offer coginio cain ac yn wydn.

  • dfdf
  • DSF